Pranešimų eiga

+ Rodyti pranešėjų aprašymą
 • 2019 m. spalio 18 d.


 • Valerijus Simulik yra LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas, ilgametis pedagogas, Lietuvos ir Šiaulių miesto savivaldybės politinis bei aktyvus visuomenės veikėjas.

 • Prof. dr. Lyra Jakulevičienė specializuojasi tarptautinės ir ES teisės, žmogaus teisių, migracijos ir prieglobsčio teisės srityse. Daugiau kaip 20 metų dėsto Lietuvos ir užsienio universitetuose, yra virš 40 mokslinių straipsnių ir dviejų knygų autorė. Beveik 20 metų dirbo tarptautinėse organizacijose Lietuvoje, Ukrainoje, Turkijoje. Šiuo metu yra Mykolo Romerio universiteto teisės mokyklos dekanė, Europos teisės instituto, teisėjų vertinimo komisijos narė.

 • Robertas Dargis – Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) prezidentas, uždarosios akcinės bendrovės „Eika“ generalinis direktorius ir savininkas, aktyvus visuomenės veikėjas.

 • Prof. dr. Virginijus Bitė yra Mykolo Romerio universiteto Mykolo Romerio teisės mokyklos profesorius, dėsto įmonių (bendrovių) teisės srities dalykus tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis, vadovauja Privatinės teisės institutui, atlieka mokslinius tyrimus (publikuoja straipsnius) įmonių teisės srityje tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, yra mokslo žurnalo „Jurisprudencija“ redaktorių kolegijos narys, MRU Doktorantūros komiteto pirmininkas, bendrovių teisės mokslininkų tarptautinės grupės narys, stažavosi įvairiuose užsienio universitetuose. Prof. dr. Virginijus Bitė užsiima teisine praktika nuo 2004 m. Nuo 2008 m. dirba verslo teisės advokatu, yra Lietuvos Advokatūros Civilinės teisės komiteto pirmininkas bei Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras, veda įvairius mokymus įmonių teisės klausimais.

 • Vytautas Sinkevičius, Mykolo Romerio universiteto Viešosios teisės instituto profesorius, socialinių mokslų (teisė) daktaras, ilgą laiką dėstė finansų ir valstybinę teisę Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Profesorius taip pat buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Seimo Teisės departamento direktorius, vėliau - Konstitucinio Teismo teisėjas. Vytautas Sinkevičius dalyvavo rengiant Kovo 11-osios Aktą bei 1992 m. Konstitucijos projektą.

 • Advokatų profesinės bendrijos „TRINITI“ partneris, advokatas Deivis Valiulis specializuojasi nekilnojamojo turto, statybų teisės, įmonių restruktūrizavimo ir ginčų sprendimo srityse. Per savo ilgametę patirtį Deivis atstovavo bendrojo, detaliojo ir specialiojo planavimo procesuose įvairiuose nekilnojamojo turto plėtros projektuose, jo dėka laimėtas teisminis ginčas dėl banko „Snoras“ indėlininkų indėlių sertifikatų bei teisminiai ginčai dėl detaliųjų planų ginčijimo. Deivis Valiulis konsultavo ne vieną įmonę restruktūrizavimo procedūros inicijavimo, vykdymo ir priežiūros klausimais bei bankinių paskolų restruktūrizavimo, finansinio, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto realizavimo klausimais.

 • dr. Loreta Šaltinytė nuo 2003 m. dėsto  tarptautinės, žmogaus teisių apsaugos ir ES teisės dalykus Mykolo Romerio universitete. Loreta studijavo tarptautinių ginčų sprendimą ir įgijo LL.M. (su pagyrimu) laipsnį Energetikos, naftos, mineralų teisės ir politikos centre (CEPMLP) Škotijoje, o 2009 m. Mykolo Romerio universitete apgynė daktaro disertaciją Užsienio investicijų apsaugos energetikos sektoriuje tema. Nuo 2008 m. Loreta yra viena iš Europos deliktų ir draudimo teisės centro (ECTIL) pranešėjų, vykdančių Lietuvos deliktų teisės stebėseną. Ji yra dalyvavusi nagrinėjant Lietuvos Respublikos ginčą su Svenska, konsultavusi Vilniaus apygardos administracinį teismą ES struktūrinių fondų teisės klausimais. Šiuo metu Loreta atstovauja ieškovą žalos atlyginimo ginče prieš Lietuvos Respubliką dėl netinkamo direktyvos įgyvendinimo.

 • Advokatas Linas Sabaliauskas, advokatų profesinės bendrijos „TRINITI“ vadovaujantis partneris, specializuojasi įmonių susijungimų ir įsigijimų, privataus ir rizikos kapitalo, kapitalo rinkų ir vertybinių popierių bei energetikos teisės sritys. Per daugiau nei 20 metų profesinę praktiką Linas konsultavo klientus dėl ne vieno plačiai pagarsėjusio rinkos sandorio, nes viena iš daugelio jo profesinės veiklos sričių – sandoriai privataus kapitalo ir kapitalo rinkose. Linas taip pat yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitras. 2014 m. advokatas sėkmingai baigė Oksfordo universiteto Saïd verslo mokyklą, kur jam buvo įteiktas finansų strategijos diplomas su pagyrimu, o jo baigiamasis darbas „Privatus kapitalas Baltijos šalyse“ buvo apdovanotas Saïd premija už geriausią 2014 m. finansų strategijos srities projektą.

 • Algis Norkūnas teisinę patirtį sukaupė dirbdamas prokuratūros vyr. tardytoju, rajono vyriausiuoju prokuroru, LAT civilinių bylų skyriaus teisėju. Nuo 2001 metų Algis dėsto Civilinės atsakomybę Mykolo Romerio universitete. Jis yra Teisėjų tarybos narys.

 • Dirbdama su rinkoje žinomiausiais ir skambiausiais nekilnojamojo turto projektais advokatė dr. Olga Petroševičienė yra sukaupusi itin reikšmingos patirties. Olga Petroševičienė specializuojasi nekilnojamojo turto vystymo, nekilnojamojo turto sandorių struktūrizavimo, statybos bei su nekilnojamuoju turtu susijusių ginčių valdymo srityse. Taip pat Olga turi ženklios akademinės patirties - ji dėsto Mykolo Romerio teisės mokyklos civilinės ir verslo teisės magistrantūros studijų studentams bei dalyvauja moksliniuose tyrimuose bei konferencijose.

 • dr. Evaldas Klimas yra sukaupęs daugiau nei 10 metų patirtį teritorijų planavimo ir statybos, įskaitant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, teisės srityse. Vilniaus universitete apgynęs disertaciją statybų teisės tema, Evaldas dėsto Nekilnojamojo turto ir statybos teisę Mykolo Romerio universitete bei Nekilnojamojo turto teisę Kazimiero Simonavičiaus universitete. Evaldas taip pat aktyviai dalyvauja akademinėje, mokslinėje veikloje, domisi daiktine teise, teritorijų planavimo ir statybos teise, aplinkos apsauga, nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga. Jis veda paskaitas, mokymus, seminarus privačioms įmonėms bei valstybės tarnautojams daiktinės teisės, žemės teisės, teritorijų planavimo ir statybos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos temomis.

 • Dialogo moderatorius – Deivis Valiulis, advokatų profesinės bendrijos „TRINITI“ partneris, advokatas. Dalyvauja NT vystytojai, LR Žemės ūkio ministerijos atstovas, teisininkai.

Tiesioginė transliacija

Stebėkite tiesioginę konferencijos transliaciją iš LR Seimo Konstitucijos salės naujienų portale LRT.LT